Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011: