Informacja za III kwartał 2012 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń

Informacja za III kwartał 2012r.