UCHWAŁA NR XVII/120/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XVII/120/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.