UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansow

UCHWAŁA NR XVII/117/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.