UCHWAŁA NR XVII/112/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/112/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.