UCHWAŁA NR XVII/110/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

UCHWAŁA NR XVII/110/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.