UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profil

UCHWAŁA NR XVII/105/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.