Zarządzenie nr 500/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 500/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.