Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012 r.