Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012 r.