Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012 r.