Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2012 r.