Protokół z XX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2012 r.