Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2012 r.