UCHWAŁA NR XVI/100/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowied

UCHWAŁA NR XVI/100/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.