UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk

UCHWAŁA NR XVI/99/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.