UCHWAŁA Nr XV/96/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/96/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.