UCHWAŁA Nr XV/95/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XV/95/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.