UCHWAŁA Nr XV/90/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV/90/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.