UCHWAŁA Nr XIV/80/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwes

UCHWAŁA NR XIV/80/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.