UCHWAŁA Nr XIII/73/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIII/73/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.