UCHWAŁA Nr XIII/72/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkanioweg

UCHWAŁA NR XIII/72/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zasad udzielania bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Budzyń.