UCHWAŁA Nr XIII/71/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XIII/71/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń.