Odwołanie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej w Budzyniu.

Wójt Gminy Budzyń działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), odwołuje ogłoszony na dzień 31 października 2011 r. na godz. 1000 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oraz kompleksem garaży oznaczonej nr ewid. 2252/2 o pow. 0,3207 ha, stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej w Budzyniu, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 52240. Odwołanie przetargu nastąpiło w związku z obciążeniem prawami i roszczeniami osób trzecich do w/w nieruchomości w księdze wieczystej.

 

Budzyń, dnia 31 października 2011 r.