UCHWAŁA Nr XII/67/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XII/67/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.