UCHWAŁA Nr XI/57/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/57/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.