Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
w wyborach do: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wyborami zarządzonymi na 09 października 2011 r. informujemy, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 późn.zm. umożliwiają stanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach:

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w ww. wyborach określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. ( Dz.U.157 poz. 936).

Wyborcy, którzy mogą ustanowić pełnomocnika:

Pełnomocnikiem może być:

Pełnomocnikiem nie może być:

Jak udzielić pełnomocnictwo?

Do wniosku należy dołączyć:

Wyborca ma prawo:

Formularze: