UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic

UCHWAŁA NR IX/53/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.