UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR IX/52/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.