UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/51/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.