UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR IX/47/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.