UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR IX/44/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.