UCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej

UCHWAŁA NR IX/43/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej