PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO Z WYKORZYSTANIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W WYSZYNACH

Ogłoszenie o wyniku przetargu