UCHWAŁA NR VIII/40/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Budzyń.

UCHWAŁA NR VIII/40/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Budzyń.