UCHWAŁA NR VII/35/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR VII/35/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.