Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010: