UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizm i nowoczesność w JST”.

UCHWAŁA NR VI/32/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizm i nowoczesność w JST”.