UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

UCHWAŁA NR VI/26/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.