Terminy Odbioru szkła

TERMINY ODBIORU SZKŁA - TRZECI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA