UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR V/20/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.