UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR V/19/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.