UCHWAŁA NR V/17/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lat

UCHWAŁA NR V/17/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lata 2011– 2020.