Rozwój obszarów aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Budzyniu poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: ul. Rogozi

Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 1 Ogłoszenie o wyniku przetargu strona 2