Zarządzenie nr 550/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 550/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.