Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XX/173/2008

Rady Gminy Budzyń

z dnia 29 grudnia 2008 roku.  

 

w sprawie  budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.