Uchwała Rady Gminy Budzyń w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2009

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2010 rok.