UCHWAŁA NR IV/15/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawe

UCHWAŁA NR IV/15/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.