UCHWAŁA NR IV/13/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/13/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.