Protokół z II Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 6 grudnia 2010 r.